SPILLBERICHT - NR MATCH CC041 - 22151
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
WALDBELLEG 1 ETTELBRUCK 1 Centre scolaire et sportif Michel Rodange 15/11/2015 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   052 ZANDER LARS  099 MIGUEL PEDRO  13  21  8  21  0  0  21  42  0  2  0  1
 042 POIRE KIM  003 GLOVER ASHLEY
 2.HD   017 SCHMIDT LUC  039 SCHILTZ JEFF  14  21  24  22  19  21  57  64  1  2  0  1
 033 WENNER ALAIN  007 TRAUSCH DANIEL
 DD   039 SCHAACK TESSY  005 HOOGENHOUT CHRISTIANE  15  21  21  16  13  21  49  58  1  2  0  1
 041 PENNING ANN  049 GLOVER JOYCE
 1.HE   052 ZANDER LARS  099 MIGUEL PEDRO  16  21  15  21  0  0  31  42  0  2  0  1
 2.HE   017 SCHMIDT LUC  039 SCHILTZ JEFF  16  21  22  20  21  15  59  56  2  1  1  0
 DE   036 HAVE MICHÈLE  005 HOOGENHOUT CHRISTIANE  21  8  21  7  0  0  42  15  2  0  1  0
 3.HE   033 WENNER ALAIN  007 TRAUSCH DANIEL  12  21  15  21  0  0  27  42  0  2  0  1
 DMX   036 HAVE MICHÈLE  049 GLOVER JOYCE  18  21  13  21  0  0  31  42  0  2  0  1
 042 POIRE KIM  003 GLOVER ASHLEY
TOTAL: 317 361 6 13 2 6

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  ZANDER LARS  C20  27.052  -6.5  0  -6.5    MIGUEL PEDRO  B10  17.099  -3  0  -3   
 H2  POIRE KIM  D30  27.042  -5.5  -1  -6.5    GLOVER ASHLEY  C20  17.003  5.5  1  6.5   
 H3  SCHMIDT LUC  C25  27.017  2  0.5  2.5    SCHILTZ JEFF    17.039    -0.5     
 H4  WENNER ALAIN  D30  27.033  5  -0.5  4.5    TRAUSCH DANIEL  C25  17.007  -0.5  0.5  0   
 H5               
 D1  SCHAACK TESSY  D35  27.039  0.5  0  0.5    HOOGENHOUT CHRISTIANE  D35  17.005  0  1  1   
 D2  PENNING ANN  D35  27.041  -0.5  0  -0.5    GLOVER JOYCE  D30  17.049  1  2  3   
 D3  HAVE MICHÈLE  D30  27.036  4  -1  3