SPILLBERICHT - NR MATCH AA052 - 17491
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZÄIT
ETTELBRUCK 1 BETEBUERG 1 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 11/11/2012 09:30
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Sätz Spill
 1.HD   099 MIGUEL PEDRO  019 MANN ROBERT  10  21  11  21        21  42  0  2  0  1
 003 GLOVER ASHLEY  103 FISCHBACH JOEL
 2.HD   093 HOCK PATRICK  014 CLOOS OLIVIER  10  21  18  21        28  42  0  2  0  1
 039 SCHILTZ JEFF  083 LORDONG JEAN CLAUDE
 DD   064 DEDISCH MARIETTE  017 HARIATI LISA  1  21  3  21        4  42  0  2  0  1
 044 ECKERT ISABELLE  128 SCHUMMER DOMINIQUE
 1.HE   099 MIGUEL PEDRO  019 MANN ROBERT  10  21  8  21        18  42  0  2  0  1
 2.HE   003 GLOVER ASHLEY  103 FISCHBACH JOEL  17  21  6  21        23  42  0  2  0  1
 DE   064 DEDISCH MARIETTE  017 HARIATI LISA  11  21  7  21        18  42  0  2  0  1
 3.HE   039 SCHILTZ JEFF  014 CLOOS OLIVIER  16  21  15  21        31  42  0  2  0  1
 DMX   044 ECKERT ISABELLE  128 SCHUMMER DOMINIQUE  7  21  14  21        21  42  0  2  0  1
 093 HOCK PATRICK  083 LORDONG JEAN CLAUDE
TOTAL: 164 336 0 16 0 8

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  MIGUEL PEDRO  B10  17.099  -5.75  0  -5.75    MANN ROBERT  A00  15.019  3.25  0  3.25   
 H2  GLOVER ASHLEY  B15  17.003  0.5  0  0.5    FISCHBACH JOEL  A05  15.103  2.75  0  2.75   
 H3  HOCK PATRICK  C25  17.093  7.25  0  7.25    CLOOS OLIVIER  B10  15.014  -7  0  -7   
 H4  SCHILTZ JEFF  C25  17.039  -4.5  0  -4.5    LORDONG JEAN CLAUDE  C20  15.083  -2.5  0  -2.5   
 H5               
 D1  DEDISCH MARIETTE  D30  17.064  0  0  0    HARIATI LISA  A00  15.017  3  0  3   
 D2  ECKERT ISABELLE  C25  17.044  2  0  2    SCHUMMER DOMINIQUE  A00  15.128  5.25  0  5.25   
 D3