SPILLBERICHT - NR MATCH 4B054 - 17407
 
HEEM GAASCHT HAL DATUM ZIT
ETTELBRUCK 2 KEHLEN 2 Centre Sportif Deich - Ettelbruck 13/11/2011 10:00
  HEEM GAASCHT 1.
Saatz
2.
Saatz
3.
Saatz
Punkten-
total
Stz Spill
 1.HD   127 ZANDER LARS  010 LAMB RICHARD  20  22  15  21        35  43  0  2  0  1
 072 KRALJ PHILIPPE  023 KIEFFER JOEL
 2.HD   025 SCHILTZ CHRISTIAN  093 MULLER GREGORY  21  15  20  22  21  17  62  54  2  1  1  0
 039 SCHILTZ JEFF  073 TRAN QUC-QUANG
 DD   044 ECKERT ISABELLE  085 BREBION MARIE  7  21  13  21        20  42  0  2  0  1
 026 CROISE SARAH  121 HOFFMANN FABIENNE
 1.HE   127 ZANDER LARS  093 MULLER GREGORY  15  21  10  21        25  42  0  2  0  1
 2.HE   039 SCHILTZ JEFF  010 LAMB RICHARD  21  16  17  21  14  21  52  58  1  2  0  1
 DE   026 CROISE SARAH  085 BREBION MARIE  5  21  5  21        10  42  0  2  0  1
 3.HE   072 KRALJ PHILIPPE  073 TRAN QUC-QUANG  18  21  13  21        31  42  0  2  0  1
 DMX   044 ECKERT ISABELLE  121 HOFFMANN FABIENNE  21  10  14  21  21  8  56  39  2  1  1  0
 025 SCHILTZ CHRISTIAN  023 KIEFFER JOEL
TOTAL: 291 362 5 14 2 6

  Heemspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl.  Gaaschtspiller  Klas.  Lizenz  O. +/-  +/-  N. +/-  N. Kl. 
 H1  ZANDER LARS  B15  17.127  1.5  -6  -4.5    LAMB RICHARD  D30  01.010  8  4  12   
 H2  KRALJ PHILIPPE  D35  17.072  3  0  3    KIEFFER JOEL  D30  01.023  0.5  1.5  2   
 H3  SCHILTZ CHRISTIAN  D35  17.025  4.25  1  5.25    MULLER GREGORY  D30  01.093  1.5  3.5  5   
 H4  SCHILTZ JEFF  C25  17.039  -1.75  -1.5  -3.25    TRAN QUC-QUANG  D35  01.073  9  1  10   
 H5               
 D1  ECKERT ISABELLE  C25  17.044  4  -0.5  3.5    BREBION MARIE  C25  01.085  1.5  1  2.5   
 D2  CROISE SARAH  D35  17.026  5.25  0  5.25    HOFFMANN FABIENNE  D35  01.121  0  1  1   
 D3